به گزارش “پایگاه تخصصی علوم بینایی ایران” و به نقل از ” physicians briefing ” ضربات متعدد به سر هنگام بازی فوتبال می تواند باعث افزایش فاصله NPC در فرد شود.دکتر کیسوکه کاواتا استاد دانشگاه فیلادلفیا مطالعه ای بروی فوتبالیست ها انجام داد و مشاهده کرد افرادی که ضربات بیشتری دریافت کرده اند دچار اختلال NPC بیشتری شده اند.این مطالعه در ژورنال JAMA و در تاریخ ۱۲ MAY  ۲۰۱۶منتشر شده است.

football_3001942b

کیسوکه کاواتا و همکارانش در این مطالعه ۲۹ بازیکن فوتبال را معاینه کردند.در این مطالعه برای ثبت ضربه به سر از وکتور ماوس گارد روی سر بازیکنان استفاده شد و این دستگاه هر ضربه بیشتر از ۱۰ میلی گرم را بعنوان شرط ورود به مطالعه قرار داد و تعداد ضرباتی که در پنج مسابقه هر بازیکن دریافت کرده بود را ثبت و حجم نمونه را به دو گروه ضربه “کم” و “زیاد” تقسیم کرد.در این مطالعه “مشاهده ای” ۲۲ بازیکن در گروه تعداد ضربه بالا و ۷ بازیکن نیز در گروه تعداد ضربه کم قرار گرفتند.

بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه ضربات متعدد و تکرار شونده به سر می تواند باعث افزایش NPC در فرد شود .آسیب بوجود آمده باعث ایجاد سمپتوم در فرد نمی شود و وضعیت دید دوچشمی فرد بعد ازسه هفته استراحت پایان مسابقات به حالت نرمال خود بازگشته بود.شاید بتوان از نتایج این مطالعه برای بررسی دقیق تر آسیب های وارده به مغز و سیستم عصبی مرکزی در اثر ضربه توپ استفاده کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :