انتخاب فریم عینک طبی مناسب

شاید برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که کدام فریم برای من مناسب می باشد و کدام فریم باعث جذاب تر شدن چهره من خواهد شد.پاسخ این سوال را می توانید از متخصصین علم بینایی یعنی اپتومتریست ها دریافت کنید.

بیماران عزیز توجه نمایند که اپتومتریست ها تنها افراد مجاز برای ساخت و ارائه عینک طبی به شما می باشند و شما می توانید بعد از یک معاینه کامل توسط یک اپتومتریست عینک طبی خود را با کمک و مشورت معاینه کننده خود(اپتومتریست) تهیه کنید و مطمئن باشید که عینک شما هم از نظر طبی مناسب می باشد هم از نظر ظاهری نیز بهترین عینک برای شما می باشد.

 

برای انتخاب یک فریم مناسب بایستی چند فاکتور را درنظر بگیریم.این نکته را باید به خاطر داشته باشید که انتخاب فریم عینک طبی فقط بر اساس زیبایی ظاهری انجام نمی شود و بایستی علاوه بر فاکتور های ظاهری ،موارد طبی را نیز در نظر بگیرید.ممکن است عینکی که شما بدان علاقه دارید و از مغازه فروش عینک انتخاب کرده اید مناسب چشم شما نباشد و شما به هیچ عنوان نباید سلامت بینایی خود را قربانی ظاهر فریبنده عینک کنید.

سگمان عمودی

عینک خوب و طبی به عینکی اتلاق می شود که سگمان عمودی مناسبی داشته باشد.عینک طبی مناسب بایستی حداقل ۷ میلیمتر از سمت فوقانی و ۱۴ میلیمتر از سمت تحتانی فاصله داشته باشد.برای این کار از بیمار خواسته می شود تا عینک مورد نظر را روی چشم خود قرار دهد و با مارکر مرکز مردمک بیمار را علامت گذاری می کنیم.فاصله مرکز مردمک از لبه فوقانی فریم بایستی کمتر از  میلیمتر نباشد.همین کار را در مورد لبه تحتانی نیز انجام می دهیم و مرکز مردمک را تا لبه تحتانی علامت گذاری می کنیم و در این حالت فاصله مرکز مردمک تا لبه تحتانی نیز نباید از ۱۴ میلیمتر کمتر باشد.

فاصله ورتکس

فاصله خلف عدسی عینک تا راس قرنیه تا حد امکان بهتر است کاهش یابد تا عیب انکسار بیمار بخوبی اصلاح شود.برای کاهش فاصله ورتکسی می توان از فریم با دسته های کوتاه تر استفاده کرد از طرف دیگر می توان با تنظیم پد های فریم این فاصله را کاهش داد.توجه داشته باشید که کاهش فاصله ورتکسی همواره به سود بیمار نیست و این کار در مورد بیماران هایپروپ باعث کاهش قدرت عدسی خواهد شد.بطور کلی با نزدیک تر کردن عینک به چشم ها میدان بینایی بیمار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

تیلت پنتاسکوپیک

هنگامی که فریم عینک طبی را می خواهید انتخاب کنید حتما این مرحله را نیز انجام دهید و عینک را از پهلو نگاه کنید و زاویه بین صفحه عینک و خط عمود بر دسته عینک را در نظر بگیرید اگر این زاویه بیشتر از هشت درجه باشد ،عینک مذکور عینکی غیر طبی بوده و باعث ایجاد منشور عمودی مقابل چشم ها می شود.همان اندازه که جابجایی مرکز عدسی ها در راستای افقی باعث ایجاد سر درد می شود ،جابجایی عمودی نیز باعث سر درد می شود.هنگامی که زاویه پنتاسکوپیک زیاد باشد کانون عدسی عینک پایین تر از مرکز مردمک بیمار قرار می گیرد و این باعث ایجاد منشور عمودی مقابل چشم بیمار می شود.

ملاحظات دیگر

 

برای انتخاب فریم مناسب بایستی چند نکته دیگر مانند PD تک چشمی بیمار و پوشش فریم عینک در نظر بگیریم.در برخی از موارد بیمار از نظر کرانیو فاشیال دچار عدم تقارن می باشد و در این موارد بایستی مرکز هر چشم را بصورت مستقل اندازه گیری کنیم تا در نهایت با PD تجویز شده توسط اپتومتریست هماهنگ باشد.در بسیاری از موارد عدم سازگاری بیمار به عینک جدید خود به دلیل تنظیم و فیت نامناسب عینک می باشد و بیماران عزیز براحتی می توانند این مشکل را بوسیله مشورت با اپتومتریست خود برطرف نمایند.نکته دیگری که در مورد فیت مناسب فریم عینک وجود دارد تنظیم پوشش فریم می باشد.در حالتی که بیمار فریم مورد نظر را روی صورت خود قرار داده است از بیمار بخواهید تا سر خود را خم کند تا شما از بالا به فریم نگاه کنید،پوشش مناسب زمانی بدست می آید که عدسی های عینک بطور کامل شکاف پلکی را پوشانده باشند و اگر قدری هم بیشتر از اندازه شکاف پلکی باشند در صورتی که مراکز عمودی و افقی عدسی منطبق بر مرکز مردمک چشم ها باشد برای بیمار مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :