معاینه شبکیه چشم

جراحی انکساری چشم(لیزیک،لازک و …)

جراحی آب مروارید(کاتاراکت)

جراحی آب سیاه

تجویز عینک های تک و چند کانونی

تنبلی چشم کودکان و بزرگسالان

ساخت عینک های تدریجی،تک کانونی(دوربینی و نزدیک بینی و آستیگماتیسم) و دو کانونی(دور و نزدیک هم زمان)

عفونت های چشمی

تزریق داخل چشمی در خونریزی و تورم شبکیه چشم(لایه داخلی چشم)

تجویز لنز های تماسی طبی و طبی-رنگی

تلفن برای رزرو نوبت معاینه: ۷۷۴۲۶۰۴۳

این خبر را به اشتراک بگذارید :