تجویز مایوپی در کودکان:

مایوپی کم (کمتر از ۱/۰۰ دیوپتر) تاثیر کمی در نوزادان و کودکان قبل از سنین مدرسه دارد و معمولا نیازی به تصحیح ندارد. یافته های مقادیر کم مایوپی ممکن است کاذب بوده و در اثر تطابق در حین رتینوسکوپی ایجاد شده باشد و در معاینه با سایکلوپلژیک دیده نشود. تصحیح مایوپی کمتر از ۰۰/۱ دیوپتر در سنین قبل از مدرسه فقط در شرایطی انجام میشود که کودک نشانه های مایوپی (مثل جمع کردن چشم ها یا دید دور با مشکل) را داشته باشد. البته در کودکانی که انحراف اگزو دارند و تلاش تطابقی در جهت حفظ دید دوچشمی چشم ها مفید واقع میشود، مایوپی در هر سنی که باشد، میبایست تجویز شود.

مقادیر کم تا متوسط مایوپی ( ۱/۰۰ تا ۳/۰۰ دیوپتر) در کودکان ۳ سال به بالا می بایست تجویز شود. در این سنین کودک در مهد کودک یا پیش دبستانی بوده و نیاز به دید دور مناسب، جهت حضور در کلاس یا تماشای فیلم یا دیدن اشیا دور دارد.در زمانی که کودک به یک سالگی میرسد شروع به راه رفتن کرده و محیط اطرافش را میشناسد. همچنین به فعالیت هایی در فواصل دور، مثل تماشای تلویزیون یا بازی کودکان دیگر علاقه نشان میدهد. همچنین او به اجسام کوچک در مقابل اتاق یا فردی که از دور وارد میشود اشاره میکند. برای این منظور درجات متوسط تا بالای مایوپی در نوزادان (۳/۰۰ تا ۵/۰۰ دیوپتر) می بایست در سن ۱ سالگی تجویز شوند.

درجات بالای مایوپی در کودکان با هر سنی میتواند باعث ایجاد آمبلیوپی شود. نوزادان به طور معمول فعالیت هایشان را در فواصل نزدیک انجام میدهند و درجات کم مایوپی باز هم به آنها اجازه فعالیت در فاصله مورد نیازشان را خواهد داد. وقتی مایوپی بیشتر از ۵/۰۰ دیوپتر باشد دیگر کودک قادر نیست نقطه واضحی در فاصله دورتر از ۲۰ سانتی متری داشته باشد و تصویر شبکیه ای واضحی رادریافت نمیکند. در نتیجه در این حالت کودک ریسک آمبلیوپی بالایی خواهد داشت و میبایست با توجه به شرایط سنی او، تصحیح عیب انکساری برایش انجام شود. حدت بینایی در این کودکان می بایست به کمک تستهای مناسب، قبل و بعد از تجویز بررسی شود.

 تجویز هایپروپی در کودکان:

وقتی مقدار هایپروپی از ۲/۵۰ دیوپتر بیشتر باشد و نقص عملکرد دید واحد دوچشمی هم وجود نداشته باشد، هایپروپی به منظور دستیابی به بهترین حدت بینایی، کاهش خطر آمبلیوپی و کاهش نیاز مضاعف تحمیل شده بر سیستم تطابقی، می بایست تجویز شود.

تصحیح هایپروپی برای کودک دید واضح و راحتی را در فاصله نزدیک فراهم آورده، به او اجازه استفاده نرمال از درک بینایی و مهارت های مورد نیاز خواندن را خواهد داد.

در کودکان زیر ۳ سال در صورتیکه حدت بینایی و دید واحد دو چشمی نرمال است، می بایست مقادیر کم تا متوسط هایپروپی را برای مدت زمانی قبل از تجویز تحت نظر داشته باشیم.وقتی انحراف ایزو رامشاهده کردیم و تصحیح هایپروپی باعث موازی شدن چشم ها شده و باینوکلاریتی را  تقویت میکند می بایست هایپروپی تجویز شود. مقدار دقیق تجویز بستگی به نسبت AC/A کودک دارد.

با اینکه در وجود انحراف ایزو گرایش به سوی تجویز بیشترین مقدار مثبت وجود دارد، باید دقت داشته باشیم که تجویز اضافه صورت نگیرد و به دنبال آن انحراف اگزو را برای کودک ایجاد نکنیم. ریسک فاکتور های ایجاد این حالت هایپروپی بیشتر از ۴/۵۰ دیوپتر، NPC کم، آمبلیوپی، باینوکلاریتی ضعیف ( کاهش استریوپسیس) و نسبت بالای AC/A می باشد.

 تجویز آستیگماتیسم در کودکان:

آستیگماتیسم معمولا به صورت گذرا در سنین کم وجود دارد که تاثیر کمی بر نمو حدت بینایی خواهد داشت. بیشتر عیوب انکساری آستیگماتیسم که قبل از سن ۲ سالگی وجود دارند مشروط بر اینکه کودک حدت بینایی نرمال داشته باشد و به صورت منظم ارزیابی شود، لزوماً نیازی به تصحیح نخواهد داشت.نوع آستیگماتیسم موجود، تعیین کننده زمان فالوآپ ها می باشد. از آنجایی که آستیگماتیسم های مایل و موافق قاعده معمولا پایدارتر می باشند، این نوع از آستیگمات ها می بایست هر ۳ تا ۴ ماه حتی در سال اول زندگی به دقت بررسی شوند. آستیگماتیسم مخالف قاعده که در کودکان بسیار شایع است، در سالهای بعدی تمایل به کاهش چشمگیری دارد و در این نوع آستیگماتیسم فالوآپ دوره ای هر ۶ تا ۹ ماه کفایت میکند.

در دوره زمانی ۱ تا ۳ سالگی شیوع و مقدار آستیگماتیسم به صورت چشمگیری کاهش می یابد و بیشتر آستیگمات هایی که در نوزادی دیده میشد به مرور زمان دیگر وجود نخواهد داشت. در تعداد کمی از کودکان آستیگماتیسم باقی می ماند و احتمال ریسک آمبلیوپی مردینال وجود دارد. در این حالت وقتی کودک به ۲ سالگی رسید و مقدار عیب انکساری رفرکتیو بیشتر از ۱/۲۵ دیوپتر بوده و در یک دوره زمانی ۳ تا ۶ ماهه پایدار باقی ماند، آستیگماتیسم می بایست تجویز شود. البته این دستور العمل بستگی به نوع آستیگماتیسم موجود نیز دارد.

برای پیشگیری از ریسک آمبلیوپی تصحیح می بایست به صورت کامل انجام گیرد. وقتی تجویز انجام شد، حدت بینایی می بایست هر ۶ ماه یک بار اندازه گیری شود.هایپروپی مردینال  ۲/۵۰+ دیوپتر یا بیشتر، ممکن است به همراه استرابیسم یا آمبلیوپی دیده شود. کودکان با هایپروپی مردینال بالا می بایست هر ۳ ماه یکبار فالوآپ شوند. در حالتیکه عیب انکساری پایدار است یا افت دید وجود دارد یا هر دو حالت با هم دیده میشود، تجویز باید به طور کامل انجام شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :