مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

 

Image result for ‫اپتومتریست مسعود خرمی نژاد‬‎

اپتومتریست احسان شیرعلی وند”

مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ”

عضو انجمن اپتومتری آمریکا،  عضو انجمن اپتومتری مدیترانه شرقی

 

e-mail:ehsan_optometrist@yahoo.com

 


 

سردبیر:

دکتر محمد آقازاده امیری”

دکترای اپتومتری از آمریکا،

مدیر گروه اپتومتری دانشگاه شهید بهشتی تهران،

عضو انجمن اپتومتری مدیترانه شرقی”

 

 e-mail:moamiri56@gmail.com


نویسندگان 

                 Image result for ‫اپتومتریست مسعود خرمی نژاد‬‎

 

۱- اپتومتریست مسعود خرمی نژاد”

مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

عضو کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس اپتومتری بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی تهران”

 

e-mail:Op_khorrami@yahoo.com


۲– اپتومتریست محمد قندهاری مطلق ”

رئیس بخش اپتومتری کلینیک چشم پزشکی صدرا اصفهانIMG_4934

e-mail: oculist233@gmail.com