ثبت نام کارگاه مقاله نویسی

برای ثبت نام در کارگاه تخصصی مقاله نویسی در زمینه چشم و علوم بینایی فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید. هزینه ثبت نام برای دانشجویان 256هزار تومان و برای غیر دانشجویان 320هزار تومان می باشد. ضروریست شرکت کنندگان هزینه ذکر شده را به شماره کارت : 6273811078822720 و شماره حساب : 181704006727989018 بنام احسان شیرعلی وند نزد بانک انصار واریز کرده و کد رهگیری یا شناسه پرداخت خود را در فرم زیر وارد کنند.
    هزینه ثبت نام برای دانشجویان 256هزار تومان و برای غیر دانشجویان 320هزار تومان می باشد.
  • کد رهگیری یا شناسه پرداخت واریزی خود را در این قسمت وارد کنید. چنانچه کد وارد شده اشتباه یا نامعتبر باشد ثبت نام شما حذف خواهد شد.