اپتومتریست های ایرانی بر اساس شرح وظایف صادر شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می توانند از دارو های تشخیصی در مطب های خود استفاده کنند.دارو های تشخیصی همانطور که از اسم آنها مشخص است برای امر تشخیص استفاده می شوند و برای استفاده از این دارو های بایستی چند فاکتور را در نظر بگیریم.

در ابتدا برای اینکه بتوانیم دسترسی راحت تری به دارو های تشخیصی داشته باشیم باید آنها را در گروه های مختلف بطور دقیق دسته بندی کنیم که گراهام هاپکینز این کار را انجام داده است .دارو های تشخیصی را بر اساس تقسیم بندی هاپکینز می توان به پنج دسته تقسیم کرد:

–   سایکلوپلژیک

–   میدریاتیک

–   میوتیک

–   بی حس کننده موضعی

–  رنگ ها

امروزه تعداد دارو های میوتیک بعنوان داروهای تشخیصی کاهش چشمگیری داشته است و یکی از دلایل آن می تواند جنبه درمانی این داروها باشد.اما داروهایی که در مطب های اپتومتری بیشترین استفاده را دارند دسته داروهای میدریاتیک،سایکلوپلژیک و بی حس کننده های موضعی می باشد.در این دسته بندی که توسط گراهام هاپکینزانجام یافته است اشاره ای به آنتی بیوتیک ها نشده است درصورتی که از قطره کلرآمفنیکول برای تست مجاری اشکی استفاده می شود.

برای اینکه تصمیم بگیریم از کدام دسته داروی تشخیصی در مطب استفاده کنیم بایستی داروی مورد استفاده  یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

– راحتی بیشتر برای بیمار:این داروها معمولا کمک می کنند تا بیمار در طی آزمایش راحت تر باشد.داروهای بی حسی موضعی در این دسته قرار می گیرند.

– راحتی بیشتر برای معاینه گر:این دارو های معمولا به معاینه کننده این امکان را می دهد تا سریعتر و راحت تر بخش های مختلف چشم را بررسی کند.داروهای سایکلوپلژیک و میدریاتیک در این گروه قرار می گیرند.

– معاینه بهتر: این داروها اثرات ثانویه ای که باعث کاهش کیفیت معاینه می شود را از بین می برد و باعث می شوند تا نتایج به حقیقت نزدیک تر باشد.دارو های میدریاتیک،سایکلوپلژیک و رنگ ها در این گروه قرار می گیرند.

از طرف دیگر بایستی به اثرات جانبی مخربی که این دارو ها می توانند داشته باشند توجه کرد.بطور مثال در بیماری دیابت و در مراحل پیشرفته نئوواسکولار روی آیریس بیمار ایجاد می شود که اگر برای این بیمار از قطره میدریاتیک استفاده کنیم و در معاینه بیومیکروسکوپی به عروق روی آیریس توجه نکرده باشیم بیمار دچار هایفما خواهد شد.اثرات جانبی مخرب را بایستی در مورد تک تک داروها در نظر بگیریم  و صرف اینکه داروی تشخیصی ما در یکی از سه دسته بالا قرار دارد نمی تواند دلیل موجه برای استفاده از آن باشد.

اپتومتریست احسان شیرعلی وند (کارشناس ارشد اپتومتری دانشگاه شهید بهشتی)

این خبر را به اشتراک بگذارید :