در صورت خواندن زیاد کتاب، احتمال نزدیک بین شدن افرادی که ژن APLP۲ را دارند، ۵ برابر بیشتر از افراد دیگر است.مهر: کودکانی که حامل ژن APLP۲ هستند در صورتی که زمان زیادی را صرف خواندن کتاب کنند بعدها دچار مشکل نزدیک بینی در چشم خواهند شد.

این در حالی است که افراد حامل این ژن در صورت عدم صرف زمان زیاد برای خواندن، از مشکل نزدیک بینی در امان خواهند بود.محققان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در نیویورک داده های مربوط به ۱۴،۰۰۰ نفر را در مورد مطالعه خود مورد بررسی قرار دادند.

تیم تحقیقاتی فوق می گوید این ژن با افزایش تولید پروتئین APLP۲، که می تواند باعث کشیده شدن چشم شود، موجب بروز نزدیک بینی می شود.محققان می گویند با کاهش سطح این ژن در چشم، احتمال بروز نزدیک بینی در فرد کاهش می یابد.

دانشمندان از والدین می خواهند زمان کافی برای گذران وقت فرزندان خود خارج از منزل فراهم آورند، چرا که بحرانی ترین دوره در بروز نزدیک بینی در طول دوره ابتدایی و راهنمایی است. بنابراین زمانی که بچه ها در مدرسه هستند، مطمئن شوید که آنها حداقل دو ساعت وقت در روز نیز صرف خارج از منزل می کنند.

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :