سيستم اعصاب مرکزي در تمامي عملکردهاي حياتي بدن نقش دارد اما چرا نمي‌توان در صورت آسيب‌ديدگي آن را به حالت اوليه بازگرداند.سيستم عصبي از فرآيند تنفس تا کنترل ماهيچه‌ها نقش حياتي در انجام عملکردهاي مختلف ايفا مي‌کند و به همين دليل درد عصبي و آسيب‌ديدگي آن‌ها مي‌تواند تاثير چشمگير و گسترده بر کيفيت زندگي داشته باشد. اما با وجود اهميت فوق‌العاده سيستم اعصاب مرکزي چرا نمي‌توانيم آسيب ديدگي آن را برطرف کنيم؟

«ليسِت پاديلا»، متخصص و مهمان يکي از برنامه‌هاي ويدئويي شبکه تخصصي ديسکاوري‌نيوز در پاسخ به اين پرسش توضيح داد: سيستم اعصاب مرکزي داراي پروتئين‌هاي خاصي است که وجود اين پروتئين‌ها امکان بازتوليد سلولي را متوقف مي‌سازد زيرا هر سلول موجود در سيستم عصبي همچون يک مدار مجزا، عملکرد منحصر به فرد دارد و نمي‌تواند جايگزين شود.

سيستم عصبي به دو بخش تقسيم مي‌شود که مغز و نخاع سيستم اعصاب مرکزي را شکل مي‌دهند. اعصاب از رشته‌هاي حسي و نورون‌هاي حرکتي تشکيل مي‌شوند که سيستم عصبي پيراموني را شکل مي‌دهند. سلول‌هاي عصبي نيز متشکل از قسمت‌هاي متعددي هستند اما از طريق رشته‌هاي پوشيده در لايه حفاظتي «ميلين»، سيگنال‌ها را مي‌فرستد و اين رشته‌ها «آکسون» ناميده مي‌شوند.

آکسون‌ها رشته بلند سلول هستند که به سلول‌هاي مجاور رسيده و پيام‌ها را به انتهاي رشته مي‌رساند.همچنين سلول‌هاي «شوان» که تنها در دستگاه عصبي پيراموني موجود هستند، سلول‌هاي گليالي هستند که غلاف ميلين حفاظتي توليد مي‌کنند.سلول‌هاي شوان مي‌توانند عصب‌هاي آسيب ديده را پاکسازي کنند تا شرايط براي فرآيند بازسازي فراهم شده و عصب‌هاي جديد شکل بگيرند.

اما مشکل اين جا است که سلول‌هاي شوان در سيستم اعصاب مرکزي وجود ندارند. سيستم اعصاب مرکزي در واقع از سلول‌هاي توليد‌کننده ميلين تشکيل شده که قادر نيستند سلول‌هاي عصبي آسيب ديده را تحت هيچ شرايطي پاکسازي کنند.

به گزارش مديکال ديلي،‌ متخصصان در بررسي‌هاي خود به دنبال آن هستند تا موثر بودن درمان سلولي را آزمايش کنند به گونه‌اي که براي ترميم سلول‌ها در سيستم اعصاب مرکزي سلول‌هاي بنيادي مستقيم در محل آسيب ديده تزريق شوند هرچند به دست آمدن نتايج اين بررسي‌ها چندين سال زمان مي‌برد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :