خبرخوان

آرشیو "همایش و سمینار"

اولین همایش بهاره چشم پزشکی

اولین همایش بهاره چشم پزشکی

22 لغایت 25 فروردین 13967 مرکز همایش های بین المللی صدا...

هفتمین همایش سالیانه تحقیقات چشم و علوم بینایی ایران

هفتمین همایش سالیانه تحقیقات چشم و علوم بینایی ایران

هفتمین همایش سالیانه تحقیقات چشم و علوم بینایی ایران سالن همایش های بین المللی صدا وسیمای ایران 24 فروردین...

چالش : من عینک میزنم…

چالش : من عینک میزنم…

همانطور که می دانید طرح ویژن 2020 برای نخستین بار در 18 فوریه سال 1999 توسط سازمان بهداشت جهانی(WHO) مطرح شد و هدف از مطرح کردن این طرح از بین بردن نابینایی های قابل پیشگیری در جهان می باشد.این طرح در ابتدا به کمک سازمان های غیر...