خبرخوان

آرشیو "همایش و سمینار"

سومین کنگره اپتومتری مازندران

سومین کنگره اپتومتری مازندران

سومین کنگره اپتومتری مازندران 27 و 28 مهر ماه دارای امتیاز بازآموزی ساری-فرح...

بخش چشم پزشکی پلی کلینیک تخصصی درمانگاه شهرداری منطقه سیزده

بخش چشم پزشکی پلی کلینیک تخصصی درمانگاه شهرداری منطقه سیزده

معاینه شبکیه چشم جراحی انکساری چشم(لیزیک،لازک و ...) جراحی آب مروارید(کاتاراکت) جراحی آب سیاه تجویز عینک های تک و چند کانونی تنبلی چشم کودکان و بزرگسالان ساخت عینک های تدریجی،تک کانونی(دوربینی و نزدیک بینی و...