نخستین سمینار اپتومتری انجمن اپتومتری مدیترانه شرقی در لبنان و شهر بیروت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۵ برگزار خواهد شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :