آیا آنتی بیوتیک‌ها می توانند به چشم انسان آسیب وارد کنند؟

آیا آنتی بیوتیک‌ها می توانند به چشم انسان آسیب وارد کنند؟

تمامی آنتی بیوتیک ها با فهرستی طولانی از هشدارهای عوارض جانبی در جعبه هایشان عرضه می شوند که البته نادر یا نسبتا جزئی هستند. این عوارض جانبی می تواند هر قسمت بدن انسان از پوست تا سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار دهند....