آنتی بیوتیک ها باعث چاقی در کودکان می شوند

آنتی بیوتیک ها باعث چاقی در کودکان می شوند

ایسنا: به گفته محققان، مصرف زودهنگام آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند اثراتی ترکیبی بر شاخص توده بدنی بر جای بگذارد. برای این پژوهش 163 هزار و 80 کودک بین سه تا 18 سال از سال 2001 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفتند و شاخص توده بدنی، قد و...