مصاحبه با دبیر جامعه دانش آموختگان بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی

مصاحبه با دبیر جامعه دانش آموختگان بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی

مصاحبه با دبیر جامعه دانش آموختگان بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی دکتر احمد سلامت راد فوق تخصص سگمان قدامی بمناسبت هفته جهانی گلوکوم (آب سیاه) - آقای دکتر لطفا خودتان را معرفی کنید؟ بنام خدا .بنده دکتر احمد...