تاثیر بازی های رایانه ای بر بهبود عملکرد کودکان اوتیسمی

تاثیر بازی های رایانه ای بر بهبود عملکرد کودکان اوتیسمی

در همین زمینه «کلودیا هیلتون»، یکی از اعضای علمی این پروژه تحقیقاتی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس آمریکا، می گوید: «ما گمان می کنیم که انجام بازی های رایانه ای و به ویژه بازی های پرتحرک و مهیج می تواند سبب بهبود...