استراتژی های درمان دوبینی(diplopia)

استراتژی های درمان دوبینی(diplopia)

دوبینی یا دیپلوپی یکی از سمپتوم های چشمی است که می تواند کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد و یکی از مواردی است که می تواند معاینه کننده را بشدت به چالش بکشاند(دوبینی که اخیرا رخ داده است نیاز به اقدامات سریع پزشکی...