چرا سیستم عصبی مرکزی امکان ترمیم ندارد؟

چرا سیستم عصبی مرکزی امکان ترمیم ندارد؟

سيستم اعصاب مرکزي در تمامي عملکردهاي حياتي بدن نقش دارد اما چرا نمي‌توان در صورت آسيب‌ديدگي آن را به حالت اوليه بازگرداند.سيستم عصبي از فرآيند تنفس تا کنترل ماهيچه‌ها نقش حياتي در انجام عملکردهاي مختلف ايفا مي‌کند...