اندیکاسیون های جراحی لازک (LASEK)

اندیکاسیون های جراحی لازک (LASEK)

امروزه روش های مختلفی برای اصلاح عیوب انکساری چشم وجود دارد و روش جراحی انکساری قرنیه یکی از آنها می باشد.در گذشته از روش هایی مانند تجویز عینک و عدسی های تماسی برای اصلاح عیب انکساری استفاده می شد اما امروزه با پیشرفت...