عیوب انکساری و تغییرات آن در کودکان

عیوب انکساری و تغییرات آن در کودکان

ارزیابی کامل در معاینات بینایی بزرگسالان مورد پذیرش همگان می باشد اما مهمتر از آن مونیترینگ، ارزیابی و درمان کودکان میباشد. اهمیت این موضوع را در زیر عنوان میکنیم: 1. عیب انکساری در سنین زیر 5 سال نسبت به دوران دیگر زندگی...