هفت مرگ مغزی فرشته نجات سی نفر شدند

هفت مرگ مغزی فرشته نجات سی نفر شدند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مسئول مرکز شناسایی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان این مطلب گفت: این مرگ مغزی ها در مجموع به بیش از سی بیمار جان دوباره بخشیدند. چقایی افزود : بعد از مرگ مغزی ، اعضایی چون...