خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری"

بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری(بخش دوم)

بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری(بخش دوم)

بوضوح دیده می شود که میانگین مقادیر CRF و CH در چشم هایی که اختلالات قرنیه ای دارند به طور معنا دار کمتر از چشم های نرمال است.CH پایین نشان می دهد که این قرنیه ها توانایی کمتری در جذب و پراکنده کردن انرژی پالس هوا دارند و CRF...

بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری(بخش اول)

بیومکانیک قرنیه و جراحی رفراکتیو لیزری(بخش اول)

مقدمه :   بیو مکانیک،استفاده از علم مکانیک در بیولوژی می باشد. در بیومکانیک،هدف درک مکانیک سیستمهای زنده است. در حقیقت انگیزه گسترش این علم این است که فهم فیزیولوژی بدون مکانیک غیر ممکن است. بیو مکانیک در کنار...