ترشح چشم(قی) را جدی بگیریم

ترشح چشم(قی) را جدی بگیریم

قی کردن می تواند ناشی از خستگی چشم باشد به تازگی محققین به این نتیجه رسیده اند که این امر می تواند ریشه مسری داشته باشد ،قی کردن یک نوع عکس العمل سیستم ایمنی بدن می باشد که در سیستم بینایی بروز می دهد علل قی کردن چشم فوق...