تست تشخیصی GDX

تست تشخیصی GDX

گلوکم یکی از بیماری های چشمی می باشد که هر ساله عده بسیاری را در جهان نابینا می کند.تا به امروز روش های مختلفی برای تشخیص این بیمار بکار رفته است که هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارند.معمولا در مطب های اپتومتری  و...