عضو انجمن چشم پزشکی ایران :عینک بهتر از هر جراحی چشمی است.

عضو انجمن چشم پزشکی ایران :عینک بهتر از هر جراحی چشمی است.

سلامانه :عضو انجمن چشم‌ پزشکی ایران با اشاره به اینکه عینک بهتر از هر نوع مداخلات جراحی برای برطرف کردن عیوب چشمی است، نسبت به تشریج علائم سرطان چشمی علی‌الخصوص در بین اطفال پرداخت و گفت: افراد باید فشار چشمی خود را بعد...