عفونت رایج چشمی در کودکان

عفونت رایج چشمی در کودکان

گروه اجتماعی"تیتریک"؛گل مژه نوعی عفونت رایج است که در چشم‌های کودکان ایجاد می‌شود. البته این عفونت تنها منحصر به کودکان نیست و در بزرگسالان نیز قابلیت ایجاد دارد. این مشکل زمانی ایجاد می‌شود که یکی از غدد نزدیک به مژه...