جراحی PRELEX

جراحی PRELEX

جراحی های انکساری با تغییر شکلی که در ساختار قرنیه ایجاد می کنند باعث اصلاح عیوب انکساری چشم می شوند.این جراحی ها دید دور بیمار را اصلاح می کنند اما بیماری که مشکلات مطالعه دارد بعد از عمل بازهم با مشکلات عدیده ای مواجه می...