پیشرفت ها در زمینه تشخیص و درمان خشکی چشم

پیشرفت ها در زمینه تشخیص و درمان خشکی چشم

به نقل از مهر، پروفسور منگ و همکارانش از دانشگاه برکلی کالیفرنیا می‌گویند: «حدود ۲۵ درصد از افراد به دلیل عارضه خشکی چشم به چشم پزشک مراجعه می‌کنند. از آنجاییکه بیماری‌های مختلف چشمی که روی سطح چشم تاثیر می‌گذارند،...