آیا هنگام کار زود خسته می شوید؟

آیا هنگام کار زود خسته می شوید؟

در صورتی که چرخه خواب فرد منظم نباشد، بدن و ذهن تمام مدت در تلاش برای جبران آن هستند. این مشکل می‌تواند پیامدهای جدی‌ همچون افسردگی، تغییر خلق و خو و افزایش وزن را به دنبال داشته باشد. چرا زود خسته می‌شوم؟ یکی از...