خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "خونریزی شبکیه"

بخش چشم پزشکی پلی کلینیک تخصصی درمانگاه شهرداری منطقه سیزده

بخش چشم پزشکی پلی کلینیک تخصصی درمانگاه شهرداری منطقه سیزده

معاینه شبکیه چشم جراحی انکساری چشم(لیزیک،لازک و ...) جراحی آب مروارید(کاتاراکت) جراحی آب سیاه تجویز عینک های تک و چند کانونی تنبلی چشم کودکان و بزرگسالان ساخت عینک های تدریجی،تک کانونی(دوربینی و نزدیک بینی و...

دیابت عامل خاموش نابینا کننده چشم ها

دیابت عامل خاموش نابینا کننده چشم ها

 دیابت به ویژه دیابت نوع 2 بیماری خاموشی است که مهمترین علامت آن بی علامتی است. این بیماری به طور نامحسوس پیشرفت و عوارض آن به تدریج تمام اعضای بدن را درگیر می کند. یکی از حساس ترین بخش های بدن که در اثر این بیماری آسیب های...