داروهای تشخیصی در اپتومتری

داروهای تشخیصی در اپتومتری

اپتومتریست های ایرانی بر اساس شرح وظایف صادر شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می توانند از دارو های تشخیصی در مطب های خود استفاده کنند.دارو های تشخیصی همانطور که از اسم آنها مشخص است برای امر تشخیص استفاده می...