روند نزولی تجویز و مصرف آمپول دگزامتازون

روند نزولی تجویز و مصرف آمپول دگزامتازون

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو، از روند نزولی تجویز و مصرف دگزامتازون و همچنین ابتلا به پوکی استخوان در صورت عدم مصرف منطقی خبر دارد . دکتر فاطمه سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار ایفدونا - Ifdona...