چرا بیمه ها خدمات اپتومتری را تحت پوشش قرار نمی دهند؟

چرا بیمه ها خدمات اپتومتری را تحت پوشش قرار نمی دهند؟

دکتر محمد آقازاده امیری یک اپتومتریست در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران با اشاره به دلیل تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات اپتومتریست‌ها اظهار کرد: مسئله نبود بودجه کافی از جمله مسائلی...