مصاحبه با آقاي دكتر خليل قاسمي فلاورجاني پس از بازگشت از دوره باليني تحقيقاتي در آمريكا

مصاحبه با آقاي دكتر خليل قاسمي فلاورجاني پس از بازگشت از دوره باليني تحقيقاتي در آمريكا

به گزارش مركز تحقيقات چشم و به نقل از مجله چشمخانه : دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی نامی آشنا در میان متخصصین سگمان خلفی و جراحان شبکیه است. وی پس از اخذ مدرک تخصصی و کسب رتبه برتر در بورد تخصصی چشم پزشکی فلوشیپ شبکیه خود را در...