کنترل بیماری های غیرواگیر مهمترین اولویت وزارت بهداشت است

کنترل بیماری های غیرواگیر مهمترین اولویت وزارت بهداشت است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سیدحسن هاشمی روز دوشنبه در همایش بین المللی دیابت و نیز رونمایی از سند ملی دیابت در سالن همایش های صدا وسیما، بر اهمیت کنترل دیابت و عوارض آن تاکید کرد و افزود: اکنون حدود 4.5 میلیون نفر در...