ابداع روش جدید برای کاهش آسیب های کلیه پس از جراحی قلب

ابداع روش جدید برای کاهش آسیب های کلیه پس از جراحی قلب

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی هلث، بیش از 30 درصد بیماران به دنبال عمل جراحی قلب به جراحت مزمن کلیه مبتلا می شوند. از این رو نیاز مبرمی به کشف روش هایی برای کاهش این خطر وجود دارد. اکنون دکتر الکساندر زاربوک از...