گیاهانی که با AMD مبارزه می کنند

گیاهانی که با AMD مبارزه می کنند

مطالعه محققان نشان می دهد که رنگدانه های کاروتنوئیدها که رنگ سبزیجاتی مانند هویج ، فلفل و اسفناج از آن ناشی می شود، روند پیشرفت بیماری انحطاط ماکولا که مرتبط با افزایش سن است را کند می کند. انحطاط ماکولا یکی از رایج ترین...