سندرم سرخجه مادرزادی و چشم

سندرم سرخجه مادرزادی و چشم

سرخجه یک عفونت ویروسی حاد در کودکان و بزرگسالان است که سرخک آلمانی یا سرخک سه روزه نیز نامیده می شود. سرخجه چه به صورت علامتدار و یا بی علامت، مسری است، ولی میزان سرایت آن نسبت به سرخک کمتر می باشد. اکثر موارد سرخجۀ کسب شده...