چگونه بر ترس کودکمان در مطب غلبه کنیم

چگونه بر ترس کودکمان در مطب غلبه کنیم

بدون شک هیچ کودکی با علاقه پا در اتاق معاینه پزشک نمی‌گذارد اما برخی کودکان وقتی صحبت از رفتن نزد پزشک به میان می‌آید از ترس قالب تهی می‌کنند. البته این زیاد هم تعجب‌آور نیست با توجه به اینکه بیشتر بچه‌ها تا ۲ سالگی بیش...