سیاه مشق لنزهای تماسی

سیاه مشق لنزهای تماسی

  تاریخچه لنز تماسی طولانی و غنی می باشد. در سالهای 1500 میلادی بهترین متفکر جهان مبانی اصلی لنز تماسی را بنا نهاد اما یک لنز تماسی واقعی چندین قرن بعد بر روی چشم قرار گرفت. خلاصه ذیل میتواند روند تاریخی تکامل لنز تماسی...