اعطای جایزه آکادمی چشم پزشکی آمریکا به سه ایرانی

اعطای جایزه آکادمی چشم پزشکی آمریکا به سه ایرانی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد: جایزه آکادمی چشم پزشکی آمریکا به سه چشم پزشک ایرانی اعطا شد. به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، آکادمی چشم پزشکی آمریکا (AAO) جایزه دستاوردهای سال 2015...