خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "عینک آستیگماتیسم"

چالش های تجویز آستیگماتیسم

چالش های تجویز آستیگماتیسم

نقدی بر راهنمای تجویز آستیگماتیسم آکادمی چشم پزشکی آمریکا نقد اصلی که بر راهنمای تجویز انجمن چشم پزشکی آمریکا که برای اصلاح آستیگماتیسم، مایوپیا ، هایپرمتروپیا و آنیزومتروپیا است و در قسمت اول به تفضیل به آن اشاره شد...

مبانی اصلاح آستیگماتیسم درکودکان و نوزادان

مبانی اصلاح آستیگماتیسم درکودکان و نوزادان

مقدمه آستیگماتیسم یک  واژه یونانی که از دو قسمت  “a”به معنی فقدان و “stigma” به معنی نقطه است. آستیگماتیسم زمانی ایجاد می شود که سیستم بینایی ما از یک منبع نور نقطعه ای بعلت اختلاف قدرت در مردین های مختلف ,درک نقطه ای...