خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "عیوب انکساری چشم"

امتروپیزیشن(emmetropization)

امتروپیزیشن(emmetropization)

لازمه یک ارزیابی و مدیریت صحیح برای عیوب انکساری نوزادان و اطفال داشتن درک صحیح از ماهیت تکاملی سیستم بینایی بسیار حائز اهمیت است. آنچه مشخص است نوزادان در بدو تولد درجات بالایی از هایپرمتروپی را تجربه می کنند که این...

چالش های تجویز آستیگماتیسم

چالش های تجویز آستیگماتیسم

نقدی بر راهنمای تجویز آستیگماتیسم آکادمی چشم پزشکی آمریکا نقد اصلی که بر راهنمای تجویز انجمن چشم پزشکی آمریکا که برای اصلاح آستیگماتیسم، مایوپیا ، هایپرمتروپیا و آنیزومتروپیا است و در قسمت اول به تفضیل به آن اشاره شد...