خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "لنز داخل چشمی"

هر دو سال یک بار عینک آفتابی خود را تعویض کنید.

هر دو سال یک بار عینک آفتابی خود را تعویض کنید.

نتایج یک پژوهش که توسط محققان استرالیایی انجام شده نشان می‌دهد افرادی که در مناطقی زندگی می‌کنند که در آنجا تابش خورشید بسیار شدید است، می‌بایست هر دو سال یک بار عینک آفتابی خود را عوض کنند. نتایج یک پژوهش که توسط...

Ultrasound و محاسبه قدرت IOL (بخش دوم)

Ultrasound و محاسبه قدرت IOL (بخش دوم)

Physic: رفرکشن خم شدن نور در حین عبور از یک محیط به محیط دیگر است.ضریب شکست یک ماده شفاف عبارت است از نسبت سرعت نور در خلاءبه سرعت نور در آن ماده و به این دلیل که نور همواره در خلاء سریعتر حرکت می کند هیچ ماده ای ضریب شکست کمتر...

Ultrasound و محاسبه قدرت IOL (بخش اول)

Ultrasound و محاسبه قدرت IOL (بخش اول)

لنزهای داخل چشمی یا IOL   به جای لنز طبیعی قرار می گیرند که در جریان عمل کاتاراکت برداشته می شود.این لنزها از حدود سال 1960 مورد استفاده قرار گرفتند ولی اولین بار در سال 1980 تائیدیه FDA را دریافت نمودند. برای محاسبه قدرت لنز...