عدسی های عینک طبی تحت نظارت سازمان غذا و دارو

عدسی های عینک طبی تحت نظارت سازمان غذا و دارو

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: شیشه عینک‌های طبی تا پایان سال جزو تجهیزات و ملزومات پزشکی به شمار می‌آید و ساماندهی می‌شود.  به گزارش ايرنا، محمد بيگلر افزود: پروتکل‌های مربوط به...