مروری بر دنیای لنزهای سیلیکون هایدروژل(بخش دوم)

مروری بر دنیای لنزهای سیلیکون هایدروژل(بخش دوم)

رطوبت پذيري و روان کنندگی : wettability & lubricity   يكي از بحث هاي مهم در توسعه ي ماده سيليكون هيدروژل دستيابي به لنز با رطوبت پذيري بالا بود چون سيليكون هيدروژل ذاتاً ماده ي هيدروفوبي است . روش هاي مختلفي براي مرطوب سازي لنزها...