مگس های سفید عامل انتقال بیماری های ویروسی

مگس های سفید عامل انتقال بیماری های ویروسی

هجوم مگس سفید در شهر بیداد می‌کند و روز‌به روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود و این شهروندان هستند که باید احساس ناخوشایند حضور این حشرات و ورود آن‌ها به داخل دهان و بینی و چشم خود را تحمل کنند.   به گزارش سلامت نیوز...