تریژیوم(ناخنک) و روش های درمان آن

تریژیوم(ناخنک) و روش های درمان آن

تريژيوم(برگرفته از کلمه یونانی به معنی بال), رشد بافت فیبرو واسکولار است كه قرنيه را مورد تهاجم قرار مي دهد و نام دیگر این بیماری موج سواران می باشد .ناخنك در واقع فرايندي غيرطبيعي است كه طي آن ملتحمه به روي قرنيه رشد...