جراحی‌های چشم بدون دلیل،«تیغ در چشم بیماران برای یک مشت پول»

جراحی‌های چشم بدون دلیل،«تیغ در چشم بیماران برای یک مشت پول»

خبرگزاری تسنیم: عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی با اشاره به انجام جراحی‌های چشم بدون دلیل در کشور گفت: درحالیکه کشورهای دیگر از تجویز یک قطره اضافه برای بیمار باک دارند، از طرفی دیگر بیمه‌ها با پزشکان زیرمیزی بگیر قطع...