مصرف روزانه‌‌ ویتامین می‌تواند خطر آب‌ مروارید را در مردان کاهش دهد

مصرف روزانه‌‌ ویتامین می‌تواند خطر آب‌ مروارید را در مردان کاهش دهد

اخیرا دانشمندان دریافته‌اند که مصرف روزانه‌ی مکمل‌های مولتی ‌ویتامین می‌تواند برای کاهش خطر پیشرفت آب ‌مروارید در مردان بسیار مفید باشد. در واقع آنها معتقدند مکمل‌های ویتامینی در افزایش قدرت بینایی تاثیر زیادی...